Program

11. 5. 2016

08.15-08.55

Registrace

08.55-09.00

Společné zahájení akce

09.00-10.20

Panelová diskuze: Odpovědné řízení financí v dobách ekonomické nejistoty

 • Jak zkombinovat aktivní rozvoj byznysu a finanční obezřetnost v období přechodu z krize do konjunktury.
 • Specifika jednotlivých byznysů z pohledu plánovaní investic, podnikání na volném i regulovaném trhu - výhody, ale i regulatorní ohrožení.
 • Realita negativních úrokových sazeb. Jak v krátkém a středním výhledu pracovat s korunou a eurem. Využití zajišťovacích nástrojů.
 • Hovoříme o konjunktuře a růstu, ale energetika v současné době prochází nejhlubší krizí od liberalizace trhu na počátku tisíciletí. Je to způsobeno externími tržními faktory i regulatorními opatřeními evropských vlád. Tato situace samozřejmě ovlivňuje i českou ekonomiku a největší energetickou společnost ČEZ.
 • Jak v takové situaci zajistil výnosy akcionářům, a jaká je v procesu role CFO? Je současné cena elektřiny dlouhodobě udržitelná? Je ČEZ v situaci, kdy by měl masivně investovat do inovativních řešení v energetice?
 • Vladimír Tomšík, Viceguvernér, Česká národní banka
 • Martin Novák, Člen představenstva a ředitel divize finance, ČEZ, a.s.
 • Petr Koblic, předseda představenstva a generální ředitel Burzy cenných papírů Praha, a.s., Burza cenných papírů Praha, a.s.
10.20-10.40

Přestávka na kávu a občerstvení

10.40-11.10

CEO a CFO jako tandem

Kompetence CFO se neustále rozšiřují. Kým vším dnes CFO
musí být, jaké role zastává, jaké má vztahy s dalšími řediteli a v rámci teamu, a čím může přispět k celkovému chodu firmy? A co vztah s CEO? Jak ho "inovovat" ke vzájemné spokojenosti a efektivitě?

11.10-12.00

CFO a doba informační

Doba je stále rychlejší, jednotkové náklady nižší, konkurence globálnější. Je rozhodování založené na masivním sběru dat, podrobné analýze a několika úrovňovém schvalování stále to pravé? Nebo máme raději riskovat a rozhodovat se za neúplných informací, možná ne správně, ale včas. Kolik času ve financích věnujeme reportingu minulosti, plánování a rozpočtování a kolik projektům, které nám zvýší obrat a zisk? Jak často používáme slovo zákazník ve financích? A jsou to opravdu potřeby zákazníka, kterým přizpůsobujeme naše interní procesy? Nebo je to spíš naopak? A co tohle všechno znamená pro kulturu firmy, způsob naší práce a výběr kolegů, s kterými to chceme zvládnout?

 • Jiří Ponrt, finanční ředitel, Alza.cz. a.s.

Jak vyhodnocovat investice do digitálního marketingu?

Jaké jsou metriky, se kterými se můžete v digitálním marketingu setkat? Ukážeme vám, které metriky jsou pro které digitální kanály klíčové, jak je můžete zjišťovat a jaký dopad mají na váš byznys. Ukážeme praktické příklady pokročilého vyhodnocování digitálního marketingu, včetně počítání atribucí. Uvedeny budou příklady z oblasti FMCG, financí, e-shopů, ecommerce a lead-generation webů a obsahových webů.

 • Robert Němec, CEO, RobertNemec.com
12.00-12.30

Média v tekutých časech

Nová média, interaktivita, virtualita, digitalizace, participace, uživatelská tvorba, globalizace – v současnosti jedny z nejčastěji používaných slov, módních výrazů, pod něž můžeme v souvislosti s proměnami audiovizuálních médií skrýt ledacos. Přednáška vycházející z chystané knížky Média v tekutých časech se snaží zasadit nejen tyto pojmy do českého kontextu, zabývá se digitální mediamorfózou, resp. jejími vybranými důsledky v ČR. Přibližuje změny v chování uživatelů audiovizuálních médií: kupříkladu na masovém nástupu nového typu sociálního aktéra – produživatele, jenž kombinuje role producenta a uživatele, na domestikaci technologických novinek, jakými jsou tzv. chytré televizory a mobilní telefony. Jaká je podoba tuzemské digitální propasti? Co si představit pod pojmem glokalizace? K jakému regulačnímu paradoxu došlo u tradičních audiovizuálních médií a médií, jež jsme si navykli označovat adjektivem nová? A proč by o všem, co s médiích a společnosti děje, měl mít CFO přehled?

Následuje společná diskuze.

12.30-13.30

Společný oběd

13.30-14.10

Transakce v inovačním a startupovém prostředí

Jak se díky aktivní spolupráci s managementem společností, do kterých investuje INV/E/N CAPITAL – ČEZ Nová energetika a.s., daří vytvářet dlouhodobou hodnotu? Kde vyhledáváme atraktivní investiční příležitosti do menších evropských inovativních společností? Jaké jsme nasbírali zkušenosti z průběhu námluv se zakladateli či vyjednávání? Proč je důležité, aby korporátní fond umět mluvit řečí start-upů. Být neformální v komunikaci přitom ale neznamená absenci strukturovaných procesů. Naším cílem je proinvestovat do akvizic podílů ve společnostech zaměřených na „čisté technologie“ do roku 2020 pět miliard korun a přispět tak do výkonnosti Skupiny ČEZ jednou miliardou korun. Pro skupinu ČEZ  je INV/E/N CAPITAL radarovou obrazovkou a ukazuje, jaká bude budoucnost v oblasti rozvoje energetiky.

 • Martin Pacovský, člen představenstva, INV/E/N CAPITAL – ČEZ Nová energetika a.s.
14.10-14.55

Aktuální trendy v M&A, daních a oceňování firem při transakcích

Fúze a akvizice jsou v současné době aktuální pro mnoho firem, neboť nákupy a prodeje firem se staly běžnou součástí života i celé řady českých společností. V rámci tohoto bloku bude popsána současná situace v oblasti fúzí a akvizic v České republice a část bude zaměřena také na odvětví, která jsou pro investory atraktivní. Tento blok se bude rovněž věnovat daňovým otázkám, které je potřebné vyřešit při tomto druhu transakcí. Na případové studii bude vysvětleno, jak přistupovat k ocenění společností pro kupující a prodávající.

14.55-15.25

Koupě podniku v době přebytku (levných) peněz. Případová studie.

Trh M&A je aktuálně hodně živý. Možná až moc. Tomu pomáhá jak přebytek peněz na trhu, tak i nové skupiny kupujících. Už nenakupují jen strategičtí a finanční investoři. Nově nakupují také manažeři (MBO transakce), tzv. family offices (soukromé fondy s jinými cíly něž klasické private equity fondy) a dochází také k přeskupování majetků v rámci tzv. mezigenerační obměny. Na případu MBO transakce vám předvedeme komplexitu právních, daňových a praktickcýh otázek, které mohou dělat zdánlivě jednoduchý projekt projektem složitým. A to bez ohledu na velikost transakce.

15.25-15.50

Přestávka na kávu a občerstvení

15.50-16.20

Nové nástrahy a ohrožení pro CFOs

Ze zahraničí k nám proniká zcela nový pojem „CEO fraud“. Označuje podvodné jednání s cílem vylákat výrazné částky peněz od nic netušících společností. V posledním roce byla jen ve Francii a Německu zdokumentována nejméně stovka takových případů. Jak ovlivňují nová rizika roli finančních ředitelů? 

Ve svém vystoupení představím širší pohled na řízení rizik, který zahrne také procesní a obchodní souvislosti. Ukáži také, jak lze dobře využít Big Data přístupů pro identifikací příležitostí, a to na příkladu konkrétního projektu.

16.20-16.50

Big data - příležitost pro příští vítěze na konkurenčním trhu

Finanční ředitelé čelí doslova záplavě dat z různých systémů, ať již cloudových nebo hybridních. Sbírat kvalitní data, plánovat a řídit cash flow nebo predikovat budoucí scénáře není možné jen s pomocí excelových tabulek. 

Jaká řešení nabízejí nové technologie? Příprava dat a nástroje pro Business Intelligence jsou dnes na velmi pokročilé úrovni a umožňují již v řádech týdnů realizovat jednoduché a nákladově efektivní projekty s kladnou návratností investic.

16.50-17.00

Společné ukončení akce

17.00-18.00

Unikátní prohlídka Muzea Lobkowiczkého paláce

V jediném soukromém objektu areálu Pražského hradu, Lobkowiczkém paláci, se nachází muzeum s uměleckými sbírkami rodiny Lobkowiczů. Další část těchto sbírek je vystavena v rámci expozice na zámku Nelahozeves. Sbírky roudnické větve rodu Lobkowiczů patří k nejstarším, nejrozsáhlejším a nejlépe dochovaným soukromým kolekcím umění v České republice. Svým rozsahem a komplexností dokumentují důležité aspekty kulturního, společenského, politického a hospodářského života ve střední Evropě během více než sedmi set let.  

Součástí sbírek jsou jak obrazy světoznámých malířů, například Pietra Brueghela staršího, Canaletta, Cranacha a Velázqueze, tak i umělecké předměty, sbírky keramiky, porcelánu, zbraní aj. 

Více informací najdete na www.lobkowicz.cz

Registrovat Stáhnout program v PDF